Bộ cài đặt phần mềm bán hàng SMS MART

SMS MART được thiết kế cho hệ thống siêu thị, chuỗi siêu thị có quy mô lớn và rất lớn (Đại siêu thi) . SMS MART có giao diện hoàn toàn tiếng Việt, rất thân thiện với người sử dụng, phù hợp với đặc thù quản lý và quy trình nghiệp vụ của hệ thống bán lẻ tại Việt Nam. Là sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi với hàng trăm siêu thị, nhà sách sử dụng

 

– Bộ cài đặt phần mềm SMS MART – Phiên bản siêu thị

Link download 01:  >> click vào đây <<

Link download 02:  >> click vào đây <<

Link download 03:  >> click vào đây <<

Link download ChiPos:  >> click vào đây <<

– Bộ cài đặt phần mềm SMS MART – Phiên bản nhà hàng

Link download 01:  >> click vào đây <<

Link download 02:  >> click vào đây <<

– Bộ cài CreatalReports9.0
Link download:  >> click vào đây <<
– Report Hóa đơn bán lẻ siêu thị 01
Link download:  >> click vào đây <<
– Report Hóa đơn bán lẻ siêu thị 02
Link download:  >> click vào đây <<
– Report Hóa đơn bán lẻ siêu thị 03
Link download:  >> click vào đây <<
– Suport
Link download:  >> click vào đây <<
– Report Barcode_01_A4 bán lẻ siêu thị
Link download:  >> click vào đây <<
– Report Barcode_02_A4 bán lẻ siêu thị
Link download:  >> click vào đây <<
– Report Phieuxuat_A4
Link download co gia le :  >> click vào đây <<
Link download ko gia le :  >> click vào đây <<
Link download co VAT :  >> click vào đây <<
– Bộ cài đặt SQL Sever 2005 Express Full
Link download SQL EXPR_ADV:  >> click vào đây <<
Link download SQL SMSEE_x86:  >> click vào đây <<
Link download SQL SMSEE_x64:  >> click vào đây <<
– Bộ cài đặt SQL Sever 2008 Express Full
Link download SQLEXPRWT_x86_ENU.exe:  >> click vào đây <<
Link download SQLEXPRWT_x64_ENU.exe:  >> click vào đây <<
Link download Huong dan cai dat SQL Server 2008:  >> click vào đây <<

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *